BOWEN


Vad händer i kroppen vid en Bowenbehandling?

 • Stimulerar lymf- och blodcirkulationen: Detta medför effektivare bortförsel av avfallsprodukter, virus och bakterier. Detta har man även kunnat se när man studerat blod genom mikroskop
 • Korrigerar: Det är inte ovanligt att en sned ryggrad eller ett vridet bäcken rättar till sig
 • Balanserar: Kunder rapporterar ofta att de känner sig mer balanserade, både fysiskt och psykiskt. Kroppen söker alltid balans
 • Reducerar smärta: Det är inte ovanligt att smärta reduceras omgående efter en behandling. andra gånger sker det mer successivt
 • Hämmar inflammation: I England används Bowenterapi ofta inom idrottsmedicin just därför att den är inflammationshämmande. Detta gör att skador läker fort.
 • Ökad smidighet : Musklerna förlängs eftersom spänningarna släpper
 • Stimulerar nervsystemet: Hjärnan tycks få information om var i kroppen det finns behov av läkning
 • Frigör blockerad energi: Kunder rapporterar ofta hur de känner pirrningar, ilningar, värme mm. Spridas i kroppen
 • Frigör känslomässiga spänningar: En kund kan t.ex. gråta, skratta eller prata ut. De känslomässiga spänningarna brukar släppa när personen är redo för det. Därför upplevs det positivt. Många kommer till insikt och gör förändringar i sitt liv efter att de fått bowenbehandling
 • Reducerar stress: Bowenmetoden har en lugnande effekt genom att stimulera det parasympatiska nervsystemet. Detta har man kunnat mäta fram med apparatur
 • Stimulerar utrensningsorgan: t.ex. genom ökad urinmängd, fler tarmtömningar, upphostning av slem och ökad svettningVAD KAN BOWEN VARA BRA FÖR?
Idrottsskador

 • Besvär med rygg, skuldror, nacke, knä, Whiplash
 • Tennis/golfarmbåge, ”frusen axel”, musarm
 • Magbesvär, tjocktarmsbesvär, gaser
 • Luftvägsbesvär (astma, hösnuva, allergisk snuva)
 • Huvudvärk, Migrän, Whiplash
 • Käkar (käkspänningar, låsta käkar)
 • RSI = upprepade rörelser (dataarbete,  arbeten som utförs av hantverkare)
 • Bihålebesvär
 • Ögonbesvär
 • Förkylning/Nästäppa
 • Stress
 • Sömnbesvär
 • Fibromyalgi
 • Underlätta förlossning
 • Menstruationsbesvär
 • Svanskotsproblem/smärta
 • Fötter (stukade, svullna, stela fotleder, Hallux Valgus, pronation, supination)
 • Knä (smärta, svullnad, inflam., skada)
 • Vader (spända, korta)
 • Dränera lymfan i benen (bra vid svullna ben)
 • Menisk, korsband
 • Ischias
 • Hamstringsproblem (sträckningar, uttröttade/korta hamstrings, prestationshöjande
 • Handleder, händer (Carpaltunnelsyndrom)
 • Tinnitus